Implementing Lean Production - Application of Little`s Law

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Mendel University in Brno
Altmetrics
Abstract
This article is about implementing lean production in a company and problems with this process. Firstly it focuses on the definition of lean production. From literature review we find that there isn’t uniform opinion on the process of implementing lean production. Every author focuses on usage of different framework and tools during this process. In the article, there is mentioned problem of evaluating the level of implementation of lean production in the companies too.
Tento článek pojednává o zavádění štíhlé výroby v podniku a problémy s tímto procesem. Za prvé se zaměřuje na definici štíhlé výroby. Z literatury jsme zjistili, že není jednotný názor na postup při zavádění štíhlé výroby. Každý autor se zaměřuje na použití různých rámce a nástrojů během tohoto procesu. V článku je řešena otázka hodnocení úrovně provádění štíhlé výroby ve společnosti.
Description
Citation
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2016, vol. 64, issue 3, p. 1013-1019.
http://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201603-0033_implementing-lean-production-application-of-little-s-law.php
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO