Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-05-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Czech Technical University in Prague
Altmetrics
Abstract
The focus of this paper lies on monitoring of the track sections with rail corrugations caused by wheel sliding. Short waves on the running surface of the rail head on low rail are typical for this defect. Long-pitch corrugation is a significant cause of vibration and noise pollution in the railway infrastructure. Therefore it is very important to understand the formation and development of this imperfection of the rails. Measurements were carried out in curves of small radii on several tracks in the Czech Republic. In addition to the measurement of the surface of the rail head a number of supplementary parameters was evaluated for each section, such as curve radius, superelevation, track gauge etc. and the speed of passing trains as well. This paper describes rail corrugation defect and its development. Our early results are presented in the Conclusions.
Článek je zaměřen na monitoring úseků se skluzovými vlnami způsobenými skluzem žlezničního kola. Typické pro tuto vadu jsou krátké vlny na pojížděné ploše hlavy kolejnice. Skluzové vlny jsou výrazným zdrojem hluku a vubrací na železniční infrastruktuře. Proto je velmi důležité pro pochopení vzniku a vývoje této vady. Měření bylo provedeno v obloucích malých poloměrů na několika tratích v České republice. Kromě měření povrchu hlavy kolejnice, byla pro každý úsek vyhodnocována řada doplňkových parametrů, jako například poloměr oblouku, převýšení koleje atd a také rychlost projíždějících vlaků. Tento clánek popisuje vlnovité deformace a jejich vývoj. V závěru jsou uvedeny první výsledky.
Description
Citation
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2016, vol. 5, issue 1, p. 63-68.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3852
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO