Development Boiling to Sprinkled Tube Bundle

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-28
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
This paper presents results of a studied heat transfer coefficient at the surface of a sprinkled tube bundle where boiling occurs. Research in the area of sprinkled exchangers can be divided into two major parts. The first part is research on heat transfer and determination of the heat transfer coefficient at sprinkled tube bundles for various liquids, whether boiling or not. The second part is testing of sprinkle modes for various tube diameters, tube pitches and tube materials and determination of individual modes' interface. All results published so far for water as the falling film liquid apply to one to three tubes for which the mentioned relations studied are determined in rigid laboratory conditions defined strictly in advance. The sprinkled tubes were not viewed from the operational perspective where there are more tubes and various modes may occur in different parts with various heat transfer values. The article focuses on these processes. The tube is located in a low-pressure chamber where vacuum is generated using an exhauster via ejector. The tube consists of smooth copper tubes of 12 mm diameter placed horizontally one above another.
Tento článek prezentuje výsledky koeficient přestupu tepla na povrchu skrápěného trubkového svazku, kde dochází k varu. Výzkum v oblasti skrápěných výměníků lze rozdělit do dvou hlavních částí. První částí je výzkum přenosu tepla a stanovení součinitele přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku pro různé kapaliny, ať již dochází k varu anebo ne. Druhou částí je testování režimů skrápění pro různé průměry trubky, trubice hřišť a trubice materiály a stanovení jednotlivých režimů rozhraní. Všechny výsledky dosud publikované pro vodu jako skrápěcí kapalinu pro jeden až tři trubky, pro které uvedené vztahy studoval, jsou určeny v tuhé laboratorních podmínkách přísně definovaných v předstihu. Sypané trubky nebyly pohledu z provozního hlediska, kde existuje více zkumavek a různé režimy může dojít v různých částech s různými hodnotami přenosu tepla. Článek se zaměřuje na tyto procesy. Trubice se nachází v nízkotlaké komoře kde vakuum je generován pomocí výfuk přes ejektoru. Trubice se skládá z hladké měděné trubky o průměru 12 mm umístěné vodorovně nad sebou.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO