Assessing the Impact of Lining Polluted Streams on Groundwater Quality: A Case Study of the Eastern Nile Delta Aquifer, Egypt.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-06-20
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
In this study, we aim to evaluate the impact of the Bahr El Baqar drain system on groundwater quality in the Eastern Nile Delta, Egypt. MODFLOW was used to create a numerical model to simulate groundwater flow in an aquifer and MT3DS was used to simulate solute transport from the open contaminated Bahr El Baqar drain to the groundwater. Two approaches were developed in the study area. The first approach was applied to investigate the impact of increasing the abstraction rates on the contaminant transport into the aquifer, the second approach was developed to identify the effect of lining the drain using different materials on contaminant extension in the aquifer to protect groundwater quality in the east Nile Delta Aquifer.
V této studii se snažíme vyhodnotit dopad odtokového systému Bahr El Baqar na kvalitu podzemních vod ve východní deltě Nilu v Egyptě. MODFLOW byl použit k vytvoření numerického modelu pro simulaci proudění podzemní vody ve zvodnělé a MT3DS byl použit k simulaci transportu rozpuštěné látky z otevřeného kontaminovaného odtoku Bahr El Baqar do podzemní vody. Ve zkoumané oblasti byly vyvinuty dva přístupy. Byl použit první přístup prozkoumat dopad zvýšení rychlosti abstrakce na transport kontaminantů do aquifer, druhý přístup byl vyvinut k identifikaci účinku obložení odtoku pomocí různých materiály na rozšíření kontaminantů ve zvodně za účelem ochrany kvality podzemních vod ve východním Nilu Delta vodonosná vrstva.
Description
Citation
Water. 2021, vol. 13, issue 12, p. 1-18.
https://www.mdpi.com/2073-4441/13/12/1705
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO