Tornádo – odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
V článku je stručně popsán postup při mimořádné výzvě – odhadu části materiálních škod na rozsáhlém území jižní Moravy. S ohledem na klimatické změny však lze očekávat, že z „mimořádného“ se může stát „běžné“. Znalec by měl být připraven i na situace, které nemusí nastat. V tomto konkrétním případě se vycházelo z běžných metod, které však musely být s ohledem na podmínky modifikovány. Výhledově by však bylo přínosné rozpracovat tento postup na ucelenou metodiku.
The article briefly describes procedure by an extraordinary challenge – the estimation of some material damages over a large area of South Moravia. However, in the light of climate change, it is to be expected that “unique” may become “common.” An expert should also be prepared for situations that may not arise. Common methods with modifications under special conditions have been applied in this particular case. For the future cases it would be beneficial to develop the procedure into a comprehensive methodology.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 3, s. 10-13. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO