2021/3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Nové předpisy do 10. 10. 2021
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11) Bradáč, Albert
 • Item
  Příspěvek k analýze stavu znalecké činnosti v ČR v roce 2021
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11) Bradáč, Albert
  V příspěvku je analyzován tristní vývoj počtu znalců v ČR v poslední době, zejména po přijetí nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jeho příčiny a způsob nápravy.
 • Item
  Tornádo – odhad nákladů na obnovu obecního nemovitého majetku
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11) Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina
  V článku je stručně popsán postup při mimořádné výzvě – odhadu části materiálních škod na rozsáhlém území jižní Moravy. S ohledem na klimatické změny však lze očekávat, že z „mimořádného“ se může stát „běžné“. Znalec by měl být připraven i na situace, které nemusí nastat. V tomto konkrétním případě se vycházelo z běžných metod, které však musely být s ohledem na podmínky modifikovány. Výhledově by však bylo přínosné rozpracovat tento postup na ucelenou metodiku.
 • Item
  Analýza příčného přemístění vozidel typu SUV na mokrém povrchu vozovky
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11) Mikulec, Roman
  Jízdní limity moderních vozidel jsou neustále posouvány vlivem inovace v oblastech konstrukce vozidel, pneumatik a systémů jízdní stability. V rámci analýzy silničních nehod je nutná znalost jízdních limitů vozidel, a to i za podmínek snížené adheze v podobě mokrého povrchu vozovky. V posledních letech jsou na trhu stále populárnější vozidla typu SUV, na jejichž jízdní limity na mokrém povrchu vozovky je tento článek zaměřen. Při porovnání jízdních manévrů vozidel typu SUV s dalšími typy osobních vozidel bylo pozorováno dosažení podobných hodnot maximálního příčného zrychlení.
 • Item
  Gentrifikace
  (Akademické nakladatelství CERM, 2021-11) Pokorná, Sofie
  Gentrifikace je socio-kulturně-ekonomickou transformací deprivované oblasti v centrální části města. Jedná se o proces, kdy přicházejí do oblasti tzv. pionýři, kteří čtvrť pozvednou z pohledu kulturního. V oblasti začnou vznikat nové podniky, začne se o lokalitě veřejně mluvit a tato pozornost přitáhne nové obyvatele tzv. gentrifikanty. Lokalita je měněna z pohledu sociálního. Se zvýšenou poptávkou po bydlení se začnou zvedat ceny nájmů a nemovitostí v oblasti. Dochází k ekonomické transformaci. O tom, proč gentrifikace vzniká, mluví hlavní dvě teorie: teorie výrobní strany a teorie spotřební strany. Přičemž její iniciátoři můžou být jak ze soukromé sféry, tak ze sféry státní. Průběh gentrifikace je u většiny lokalit velmi podobný. Rozdělení do jednotlivých stádií provedl v roce 1979 Philil L. Clay a tento model je využíván dodnes. Gentrifikace je z pohledu hodnocení velmi složitý jev, jelikož i přes velká, na první pohled znatelná, pozitiva s sebou nese negativní dopady. Příspěvek byl prezentován na konferenci JuFos 2021.