2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 108
 • Item
  Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Duničková, Katerini; Nový, Vítězslav; Magnusek, Pavel
  otevření bloku vytvoření nového veřejného prostoru
 • Item
  "MRAKODRAP" - architektonická studie výškové stavby u Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Irber, Tomáš; Šindlar, Jiljí; Sátora, Josef
  Touto diplomovou prácí jsem se pokusil vytvořit návrh výškové budovy v Brně a nabídnout tak nové možnosti zástavby území způsobem, který respektuje budoucnoust rozvoje města. Do samotné konstrukce domu jsem vnesl principy přírodních struktur a tím jsem se přiblížil dokonalosti přírody, která z mého pohledu nabízí elegantní, jednoduché a již jednou prověřené řešení.
 • Item
  Stavba v krajině - vinařské muzeum
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šejk, Sanko; Urbášková, Hana; Loutocká, Vlasta
  15. Muzeum v přírodě Rochus Idea zřízení muzea v přírodě v Uherském Hradišti je velmi důležitá a smysluplná, neboť pomůže zachovat a prezentovat významnou část kulturního dědictví Uherskohradišťska. Tento region se vyznačuje rozmanitostí, bohatstvím typů a forem původního vesnického stavitelství, které je více než jiné oblasti tradičního kulturního dědictví ohroženo zánikem a doslova mizí z našich vesnic ze dne na den. Odbornou garanci přípravy koncepce Muzea v přírodě Rochus s etnografickou expozicí převzalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti s podporou významného partnera projektu Holdingu Synot. Muzeum v přírodě Rochus budou tvoři tři vzájemně provázané části. První z nich, tzv. Mařatský dvůr (16) na začátku Vinohradské ulice (11), se stane jakousi vstupní branou do celého areálu. Na něj, už v samotném areálu PARKu ROCHUS, bude navazovat druhý areál koncipovaný do podoby návesního prostoru obce z uherskohradišťského Dolňácka. Soustředí se sem například provoz vesnické hospody s nabídkou tradiční kuchyně a místních gastronomických specialit, výběrová prodejna předmětů tradiční rukodělné výroby a konání různých prezentačních činností - předvádění tradiční řemeslné výroby, řemeslných tvůrčích dílen, jednodenních i pobytových kurzů rukodělných technik, předvádění tradičních zvyků a obyčejů, konání folklorních programů, ukázek živého hospodaření a dalších aktivit. Na tuto část muzea v přírodě bude navazovat Environmentální centrum (17). 16. Environmentální centrum s pobytovým zázemím Centrum bude zaměřeno na osvětu návštěvníků, vzdělávání a aktivity pro rodiny s dětmi. Současná představa uvažuje širší škálu možností, od informačního centra Natura 2000 (2) s potřebným zázemím, až po výstavbu nové budovy ekologického střediska. Záměry muzea v přírodě (15), vzdělávání i ekologické aktivity se dobře doplňují, zejména v oblasti ukázek a výuky řemesel, pěstování a zpracování plodin, využití tradičních materiálů a technologií, ale i pro zájmové a spolkové aktivity apod. Budova centra může být řešena jako nízkoenergetická stavba vytápěná např. energetickou biomasou. Na budovu envicentra bude navazovat pobytové zázemí pro volnočasové aktivity, programy a kurzy ekologické výchovy, včetně zeleně s odpočinkovou části pro návštěvníky areálu.
 • Item
  Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pustějovská, Jiřina; Marek, Jiří; Rosa, Martin
  Řešené území se nachází v klidné lokalitě ulice Květná v Brně. Pozemek z větší části tvoří lesopark, dominantou pozemku je vila z 30. let. Cílem návrhu bylo vytvořit koncept, který zachovává dominantu vily a nenarušuje okolní zástavbu. Novostavba vyplňuje proluku u ulice a je protažena do zadní části pozemku. Na ni volně navazuje objekt pro rekreaci a volný čas. Objekt je částečně zapuštěn ve svahu, tvoří zázemí stávajícímu tenisovému kurtu. Pod terénem jsou umístěny parkovací stání.
 • Item
  Kulturní stavba v jižním centru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Matěnová Kocmanová, Eva; Beránková, Eva; Vydrová, Zdeňka
  EVA MATĚNOVÁ KOCMANOVÁ Kulturní stavba v jižním centru Ve své diplomové práci jsem navrhovala kulturní stavbu, konkrétně galerii výtvarného umění. Této práci předcházelo zpracování návrhu parku, do kterého jsem následně galerii umisťovala. Jedná se o lokalitu navazující na nově navrhované nádraží města Brna. Parcela pro umístění galerie se nachází v jihovýchodní části parku, sousedící s rušným koridorem Opuštěná a slepou ulicí U Severní dráhy, s nově navrhovaným blokem administrativy a bydlení, na druhé straně potom s klidným prostorem parku a viaduktem. Jejím urbanistickým účelem je tedy jejich propojení, ale také ukončení severojižní osy parku, na které vytváří protiváhu původní Malé Americe. Jižní část parku je v mém návrhu nejvýrazněji koncipována do formy lužního lesa a mokřadů v minulosti se zde přirozeně vyskytujících. Objem zeleně chrání park před rušivým vlivem procházející komunikace. Tento prostor je kouskem divoké a cenné přírody uprostřed města. Umístění galerie a určení vstupu bylo vzhledem ke složité urbanistické situaci náročné. Proto jsem se rozhodla pro jasný koncept, jednoduchá stavba se zvýrazněným vstupem masivní konzolou. Takto pojatá stavba zřetelně určuje vstup a vztah galerie s přilehlým okolím. Má tak vstup z ulice , ale současně je schopná přijímat i návštěvníky z parku – přijímat je ze dvou směrů. Fasáda je bílá hladká – v kontextu města se jedná o výraznou barvu, ale v kontextu zeleně parku je to přirozená barva pozadí. Galerie má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním podlaží s nachází rozsáhlé foyer, které má několik částí – pult s informacemi a pokladna, vlevo samoobslužné šatny a vpravo veřejná čítárna / bookshop s pohodlnými křesílky s výhledem na zelený park a panorama Petrova. Centrem pozornosti a srdcem budovy je vertikální komunikace vytvořená pomocí jednoduchého monolitického šroubovitého schodiště. Jeho prostor má zvláštní atmosféru tvořenou přirozeným stoupavým pohybem a přímým svazkem venkovního světla, které propouští vysunutý světlík. V přízemí se dále nachází kavárna a menší výstavní prostor, který však nabízí multifunkční využití - konference, performance, rauty. Přestože skrytou, ale o to důležitější částí přízemí je i přejímací a aklimatizační sklad uměleckých děl. Odpočinková plocha u vrcholu schodiště v druhém patře nabízí pohledy (vertikálními okny) na park i křivky Petrova. Po stranách jsou dva velké výstavní sály, které osvětluje mírné přirozené nebo umělé světlo rozptýlené pomocí textilních podhledů. Do klidnějšího druhého patra jsou také umístěny umělecké dílny se zázemím. Podzemní patro nabízí 39 plnohodnotných parkovacích stání a technické zázemí s provozně-skladovacími prostorami. Provoz jednotlivých částí – výstavních prostor, dílen, kanceláří i kavárny je nezávislý, ale všichni příchozí mohou využít komfortu vstupního foyer. Z kavárny v prvním patře je přístup na venkovní plošinu nad mokřadem. Každé jaro kolem galerie rozkvétají bledule a sněženky. Konstrukce je železobetonová, nosný systém stěnový, doplněný dle potřeby sloupy. V podzemním podlaží, kombinovaný systém z důvodu parkovacích stání. Fasádu galerie jsem zvolila bílou hladkou omítku vyztuženou skleněnými vlákny, lehce se třpytící. Nedochází tak k rozčlenění budovy, optické porušení konzoly a tím vyniká jednoduchost stavby.