Training, anthropometric and physiological characteristics in men recreational marathon runners: The role of sport experience

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Frontiers
Altmetrics
Abstract
The aim of the present study was to examine physiological and training characteristics in marathon runners with different sport experience (defined as the number of finishes in marathon races).The anthropometry and physiological characteristics of men recreational endurance runners with three or less finishes in marathon races (novice group, NOV; n=69, age 43.5±8.0 years) and four or more finishes (experienced group, EXP; n=66, 45.2±9.4 years) were compared. EXP had faster personal best marathon time (3:44±0:36 vs. 4:20±0:44 h:min, p<0.001, respectively), lower flexibility (15.9±9.3 vs. 19.3±15.9 cm, p=0.022), abdominal (20.6±7.9 vs. 23.8±9.0 mm, p=0.030) and iliac crest skinfold thickness(16.7±6.7 vs. 19.9±7.9 mm, p=0.013), body fat assessed by bioimpedance analysis (13.0±4.4 vs. 14.6±4.7%, p=0.047), more weekly training days (4.6±1.4 vs. 4.1±1.0 days, p=0.038) and longer weekly running distance (58.8±24.0 vs.47.2±16.1 km, p=0.001) than NOV. The findings indicated that long-term marathon training might induce adaptations in endurance performance, body composition and flexibility.
Cílem této studie bylo zkoumat fyziologické a tréninkové charakteristiky maratonských běžců s různými sportovními zkušenostmi (definovaných jako počet dokončení maratonského závodu). Antropometrie a fyziologické charakteristiky mužů rekreačních vytrvalostních běžců se třemi a méně úspěšnými dokončeními maratonu (skupina začátečníků, NOV; n = 69, věk 43,5 ± 8,0 let) a čtyři a více dokončených závodů (skupina se zkušenostmi, EXP; n = 66, 45,2 ± 9,4 let). Skupina EXP měla rychlejší osobní maratonský čas (3: 44 ± 0:36 vs. 4:20 ± 0:44 h: min, p <0,001), nižší flexibilitu (15,9 ± 9,3 vs. 19,3 ± 15,9 cm, p = 0,022), tloušťku břišní kožní řasy (20,6 ± 7,9 vs. 23,8 ± 9,0 mm, p = 0,030) a tloušťku kožní řasy iliac crest (16,7 ± 6,7 vs. 19,9 ± 7,9 mm, p = 0,013), tělesný tuk stanovený bioimpedanční analýzou (13,0 ± 4,4 vs. 14,6 ± 4,7%, p = 0,047), více týdenních tréninkových dnů (4,6 ± 1,4 vs. 4,1 ± 1,0 dne, p = 0,038) a delší týdenní naběhanou vzdálenost (58,8 ± 24,0 vs. 47,2 ± 16,1 km, p = 0,001 ) než skupina NOV. Výsledky naznačily, že dlouhodobý maratonský trénink může vyvolat adaptace ve vytrvalostním výkonu, složení těla a flexibilitě.
Description
Citation
Frontiers in Physiology. 2021, vol. 12, issue 1, p. 1-6.
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2021.666201
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO