Nezávislá pilotní studie využití analýzy zvukového signálu pro zvýšení bezpečnosti v dálničních tunelech

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-10-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ÚTKO FEKT VUT v Brně
Abstract
Rešerší dostupné literatury bylo zjištěno, že řešení zvýšení bezpečnosati v dálničních tunelech již existuje, je provozováno v reálné praxi poměrně dlouhou dobu, a jsou k dispozici relevantní data pro statistickou analýzu důležitých parametrů z pohledu provozovatele. Tato analýza vychází z dat, poskytnutých společností ASFiNAG, která k této problematice přistoupila z pohledu použité technologie zcela novým způsobem.
A search of the available literature revealed that the solution to increase safety in motorway tunnels already exists, has been operated in real practice for a relatively long time, and relevant data are available for statistical analysis of important parameters from the operator's point of view. This analysis is based on data provided by ASFiNAG, which approached this issue in terms of technology used in a completely new way.
Description
Citation

Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
DOI
Citace PRO