Analýza vlivu nesprávného použití a huštění pneu na stabilitu vozidla v mezní situaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na nesprávné huštění a nesprávné použití pneumatik v mezních situacích. V první části je zpracována rešerše dříve vytvořených prací. Následuje zpracování základní teorie, kde je popsána jízdní dynamika vozidla, brzdění a konstrukce, značení, opotřebení, protektory pneumatik a huštění pneumatik. V další části je měření a vyhodnocení vlivu nesprávného huštění a používání pneumatik. Jako zkoušky byly provedeny brzdné zpomalení a vyhýbací manévr. V třetí části je zhodnocení a shrnutí situace.
This diploma thesis focuses on incorrect inflation and incorrect use of tires in extreme situations. In the first part, a search of previously created works is reported. This is followed by the elaboration of the basic theory, which describes the driving dynamics of the vehicle, braking and construction, marking, wear and inflation of tires. The next part is the measurement and evaluation of the effect of incorrect inflation and use of tires. Braking deceleration and evasive maneuvers were performed as tests. The third part is an evaluation and summary of the situation.
Description
Citation
PORČ, K. Analýza vlivu nesprávného použití a huštění pneu na stabilitu vozidla v mezní situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2021-11-01
Defence
Student seznámil ve vymezeném čase státní komisi se svou diplomovou prací se zaměřením na vliv hustění pneumatik na stabilitu vozidla. Na otázky členů komise: Bradáč, Ph.D.: Jak přesné jsou Vámi uvedené rychlosti v diplomové práci? Jaký má vliv klopení a klonění vozidla? doc. Semela: Intenzity manévrů. Víte, jestli a jak zasahovali jízdní asistenti? doc. Drahotský: Myslíte, že by jste dokázal z naměřených dat určit jestli a kdy zasahovali jízdní asistenti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO