Analýza vzniku blokovacích stop v závislosti na zpomalení vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části práce uvede čtenáře do dané problematiky a seznámí ho se základy fyziky působící v přímočarém neboli translačním pohybu vozidla a během jeho brzdění, jako je rozdělení pojmů adheze a tření, skluz, prokluz, jízdní odpory, výpočtové vztahy a jiné. Po kapitole mechaniky vozidla následují dvě pro tuto problematiku klíčové kapitoly, a těmi je kapitola o pneumatice, jejím složení a vlastnostech, a kapitola o ABS a jiných podstatných podpůrných brzdných systémech. Praktická část se zabývá měřením zpomalení, pozorování tvorby kluzné stopy na vozovce a následným vyhodnocením dat ve formě výpočtů a grafů.
The work is divided into two parts – theoretical and practical. The first, theoretical part is focused on introduction with the problematics, describing the concept of translation motion and brake physics, defining terms adhesion and friction, skid, driving resistances, calculation formulas etc. After the mechanics chapter follows the chapter about tire and its composition and properties, and a brake system chapter, describing Anti-lock brake system (ABS) and some other important brake-support systems. Second part of this thesis is focused on practical side, which contains acceleration measuring and skid marks creation, followed by evaluation of measured data in form of calculations and graphs.
Description
Citation
SVOBODA, L. Analýza vzniku blokovacích stop v závislosti na zpomalení vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2021-11-01
Defence
Student seznámil ve vymezeném čase státní komisi se svou diplomovou prací se zaměřením na vznik blokovací stopy. Na otázky členů komise: doc. Drahotský: Zkoumal jste i vlastnosti povrchu vozovky?Jaké pneuamtiky jste využil? Pořizoval jste behem měření i kamerový záznam? doc. Semela: Jaké zpomalení uvádíte? Jaké bylo průměrné brzdné zpomalení? Bradáč, Ph.D.: Nebylo by vhodnější při měření bez ABS regulovat brzdnou sílu? student odpověděl.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO