Vertical Graphene Growth on AlCu4Mg Alloy by PECVD Technique

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-10-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Vertical graphene, which belongs to nanomaterials, is a very promising tool for improving the useful properties of long-used and proven materials. Since the growth of vertical graphene is different on each base material and has specific deposition setting parameters, it is necessary to examine each base material separately. For this reason, a full factor design of experiment was performed with 2(6) = 64 rounds, which contained additional 5 central points, i.e., a total of 69 rounds of individual experiments, which was to examine the effect of input factors Temperature, Pressure, Flow, CH4, Plasma Power, and Annealing in H-2 on the growth of vertical graphene on aluminum alloy AlCu4Mg. The deposition was performed using plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technology. Mainly, the occurrence of graphene was analyzed, which was confirmed by Raman spectroscopy, as well as its thickness. The characterization was performed using electron and transmission microscopy, including an atomic force microscope. It was found that the growth of graphene occurred in 7 cases and its thickness is affected only by the interaction flow (sccm) x pretreatment H-2 (sccm).
Vertikální grafen patřící mezi nanomateriály, je velmi slibným nástrojem pro zlepšení užitných vlastností dlouhodobě používaných a praxí ověřených materiálů. Vzhledem k tomu, že růst vertikálního grafenu je na každém základním materiálu odlišný a má specifické parametry nastavení depozice, je nezbytné zkoumat každý základní materiál zvlášť. Z toho důvodu byl proveden plný faktorový plánovaný experiment s 26= 64 koly, který obsahoval navíc 5 centrálních bodů, tedy celkem 69 kol jednotlivých experimentů, který měl zkoumat vliv vstupních faktorů Teplota, Tlak, Průtok, CH4, Výkon plasmatu a Žíhání v H2 na růst vertikálního grafenu na hliníkové slitině AlCu4Mg. Depozice byla prováděna užitím technologie plazmou zesílená depozice z plynné fáze (PECVD). Analyzován byl především výskyt grafenu, který byl potvrzen pomocí Ramanovy spektroskopie a také jeho tloušťka. Charakterizace byla provedena užitím elektronové a transmisní mikroskopie včetně mikroskopu atomárních sil. Bylo zjištěno, že na růst grafenu nastal v 7mi případech a jeho tloušťku ovlivňuje pouze interakce Flow (sccm)*Pretreatment H2 (sccm).
Description
Citation
Coatings, MDPI. 2021, vol. 11, issue 9, p. 1-13.
https://www.mdpi.com/2079-6412/11/9/1108
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO