Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
FCE CTU Prague
Altmetrics
Abstract
The paper includes conclusions from evaluation of results obtained from long-term measuring of innovative atypical roof timber structures. Based on the results of measurements of vertical and horizontal deformation components it is possible to analyze the real behaviour of structures in given conditions. By assessing deformations in various stages, including particularly external and internal environment temperatures, relative air humidity and moisture content of wood, decisive parameters for real structure behaviour can be established. The data are processed from period 2001 – 2013.
Článek prezentuje hlavní závěry z výsledků dlouhodobého geodetického monitoringu inovativních atypických dřevěných střešních konstrukcí velkého rozpětí vyvinutých na Fakultě stavební VUT v Brně a realizovaných v ČR. Základem pro interpretaci skutečného chování střešní konstrukce v daných vnějších podmínkách byly geodeticky zaměřené vodorovné a svislé deformace. Z měření byl prokázán dominantní vliv zejména teploty na chování konstrukce. Vysledky jsou interpretovány z naměřených dat v letech 2001 až 2013.
Description
Citation
Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006. 2014, vol. 12, issue 1, p. 22-27.
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/gi/article/view/gi.12.4
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO