LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. Bydlení je v sousedství ze základní školou, návrh které je tak součásti zadáni. Přemyšlení nad budovami je v souvislosti s moderními normy ekologického stavitelství. Návrh je záložen na analýze prostředí a architektonicko-urbanistických uvažováních o tom, jak se bude bydlet kvalitně a zdravě. Vývoj projektu ukázán od konceptu, do více detailního řešení fasád.
The diploma thesis raises the question of how to live differently and suggests living in the Swiss city of Lausanne. The master plan contains the basic parameters, 5,500 inhabitants, 3,000 jobs, 550,000 m2 of gross floor area. Housing is in the neighborhood of the elementary school, the design of which is thus part of the assignment. Thinking about buildings is in connection with modern standards of ecological construction. The design is based on an analysis of the environment and architectural and urban considerations about how to live well and healthily. The development of the project is shown from the concept, to a more detailed solution of the facades.
Description
Citation
KHAVER, A. LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jan Jehlík (předseda) Ing. arch. Zdeněk Chmel (člen) Ing. arch. Jaroslav Sedlák (člen) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. Petr Lenoch (člen)
Date of acceptance
Defence
Jehlík: Výtky oponenta, jak si je obhájí studentka? Khaver: Popisuje konstrukční systém a celkovou výškovou úroveň urbanistického řešení. Rozprava nad výškovými limity staveb. Khaver: Popisuje rastr fasády v reakci na požární bezpečnost. Jehlík: Konstrukční řešení školy? A řešení fasády? Khaver: Popis dimenzí konstrukčního řešení školy. Chmel: Švýcarská architektura - je luxus v projektu? Khaver: Volba volnějších prostorů. Zezulová: Hustota zastavěných bloků? Khaver: Zadání - stavební program. Jehlík: Proslunění - nedostatečné u bytů, kvůli škole. Proč je dům uprostřed bloku? Khaver Obhajuje postavení domu uprostřed bloku. Jehlík: Procházení bloky, je to hodnota? Sedlák: Přidaná hodnota vnitrobloku? Khaver: Prostor pro svoje vlastní účely - pro rezidenty. Zezulová: Vstup do školy? Vstup přímo z ulice. Khaver: Park jako předstup do školy. Bc. Anna Khaver svou DP neobhájila - odůvodnění: Nedostatečně zpracovaný diplomní projekt jak z obsahového, tak z formálního hlediska, a to ve všech zásadních rovinách, urbanistické, architektonické a technické. Urbanistickou slabinou je nekvalitní (de facto absentující) předprostor školy, poddimenzovaný menší obytný dvůr a nejasně formulovaný vztah veřejného, poloveřejného, polosoukromého a soukromého prostoru. Architektonickou slabinou je dispoziční řešení školy, nejasný charakter fasád či řešení parku bez zřejmého vztahu k obytnému prostředí objektů. Slabinou technického řešení je např. absence skladby a detailu obvodového pláště vč. balkonů. Komise požaduje dopracování a stanovila termín opravné obhajoby na 30. 9. 2021.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO