Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas University of Technology
Altmetrics
Abstract
This paper deals with the analysis of dynamic behaviour of half-wave rectifiers and compares circuit solutions using standard operational amplifiers and current conveyors as active elements. The voltage and current sourcing principle and their influence to dynamic limits of diodes are given. Using the voltage or current biasing scheme, improvements in the dynamic performance of the diodes and rectifier are shown and discussed. The theoretical conclusions are supported by experimental results.
Článek se věnuje analýze dynamickkých vlastností jednocestných usměrňovačů a porovnává obvodová řešení využívající jako aktivní prvek klasický operační zesilovač nebo proudové konvejory. Je popsán princip napěťového a proudového buzení diod a jejich vliv na dynamické vlastnosti nelineárních prvků. Dále pak je diskutováno využití napěťového a proudového nastavení klidového pracovního bodu diod, které dále zlepšuje dynamického chování nelineárního obvodu. Teoretické závěry jsou potvrzeny experimentálními měřeními.
Description
Citation
Elektronika Ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, issue 2, p. 40-43.
https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/6382
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO