Novel Oscillator Based on Voltage and Current-Gain Adjusting Used for Control of Oscillation Frequency and Oscillation Condition

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas University of Technology
Altmetrics
Abstract
The paper deals with novel controllable oscillator where two types of electronic control are used. Proposed second-order circuit contains current follower, adjustable current amplifier, adjustable voltage amplifier, two resistors and two grounded capacitors. Oscillation frequency is tuned by voltage gain of used voltage amplifier that is represented by high-frequency voltage-mode multiplier. Oscillation condition is automatically regulated by current gain of the adjustable current amplifier which is based on current-mode multiplier. Experimental results confirmed workability of the circuit.
Článek pojednává o novém řiditelném oscilátoru, kde jsou použity dva typy elektronického řízení. Navržený obvod druhého řádu obsahuje proudový sledovač, řiditelný proudový zesilovač, řiditelný napěťový zesilovač, dva rezistory a dva zemněné kondenzátory. Oscilační kmitočet je laditelný napěťovým zesílením využívaného napěťového zesilovače, který je zde reprezentován pomocí vysokofrekvenční napěťové násobičky. Oscilační podmínka je automaticky regulována proudovým zesílením nastavitelného proudového zesilovače, který je založen na proudové násobičce. Experimentální výsledky potvrzují funkčnost obvodu.
Description
Citation
Elektronika Ir Elektrotechnika. 2013, vol. 19, issue 6, p. 75-80.
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/4567/2589
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO