Direct Interconnection of Ports in Modern Functional Blocks Based on Current Conveyor and CCTA for Circuit Design

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas University of Technology
Altmetrics
Abstract
The paper deals with modern functional blocks based on current conveyors and their utilization in analogue signal processing. Multi-port elements with directly interconnected ports (terminals) are the main topic of our discussion. Interconnections of ports in frame of complicated active element or functional block allow functional transformation to simpler block than primary selected one where additional useful transfer or port features are available. Known circuits can be modified to obtain interesting features or it is possible to create completely new circuits by using of standards synthesis. New functional blocks suitable for circuit synthesis are obtained in this way, namely k-class conveyors, frequency dependent current amplifiers and grounded impedance converters and inverters. The main focus is on a novel current conveyor transconductance amplifier (CCTA) and its possibilities to construct the functional blocks and applications discussed. No special view on circuit principles concerning mainly CCTA with interconnected ports was explained in the past, although more complicated applications of CCTA have been developed by using different and not very designer-friendly principles. Applications of these blocks in filters and oscillators are also given. An analysis of selected oscillator was supported by simulations.
Článek pojednává o moderních funkčních blocích založených na proudových konvejorech a jejich využití v analogovém zpracování signálů. Hlavním tématem naší diskuze jsou více-portové (terminálové) prvky s přímo propojenými vývody. Propojení terminálů v rámci složitějších aktivních prvků nebo funkčních bloků dovoluje funkční transformaci do jednoduššího bloku, než je primárně vybraný prvek, kde lze získat dodatečné užitečné přenosy nebo specifické vlastnosti terminálů. Známé obvody mohou být modifikovány k získání zajímavých vlastností nebo je možné vytvořit kompletně nové obvody s využitím standardních metod syntézy. Nové funkční bloky vhodné pro obvodovou syntézu, které mohou být získány touto cestou, jsou konvejory k-té třídy, kmitočtově závislé proudové zesilovače a zemněné impedanční konvertory a invertory. Hlavní pozornost je věnována celkem novému prvku CCTA a jeho možnostem využití ke konstrukci funkčních bloků a diskutovaných aplikací. Žádná speciální pozornost nebyla v minulosti věnována obvodovým principům tykajících se CCTA s propojenými terminály a patřičným vysvětlením, přestože bylo vyvinuto mnoho složitějších aplikací CCTA s využitím rozdílných a ne velmi návrhářsko/uživatelsky příjemných principů. Aplikace těchto bloků a principů ve filtrech a oscilátorech jsou zde ukázány. Analýza vybraného oscilátoru byla podpořena výsledky simulací.
Description
Citation
Elektronika Ir Elektrotechnika. 2013, vol. 19, issue 9, p. 50-56.
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/1740/3053
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO