DFT výpočty grafenu s výhledem na uplatnění v biosenzorech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na výpočet strukturních a elektronových vlastností grafenu po adsorpci atomárního a molekulárního kyslíku a močoviny pomocí teorie funkcionálu hustoty (DFT). Je zde studován vliv van der Waalsovy interakce na strukturu a adsorpční energii, vlivy teplotních korekcí, distribuce hustoty náboje a míra elektronového dopování grafenu po dosednutí adsorbátu na vrstvu grafenu.
This diploma thesis is focused on calculation of both structure and electronic properties of the graphene after the adsorption of atomic and molecular oxygen and urea using the Density Functional Theory (DFT). The influence of van der Waals interactions on the structure and adsorption energy is studied, as well as influence of the thermal corrections, the charge density spatial distribution and the electronic doping of graphene after the adsorption of the adsorbant on the graphene.
Description
Citation
ŠPAČEK, O. DFT výpočty grafenu s výhledem na uplatnění v biosenzorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno: Algoritmus nalezení stabilní pozice molekuly v DFT výpočtu. Určení síly vazby z DFT výpočtu. Korekce vlivu teploty v DFT výpočtu. Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO