2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 437
 • Item
  Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hrbáč, Vojtěch; Chlebovský, Vít; Krejčí, Zbyněk
  Předmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. Je zde také zmínka o historii, kdy se vůbec toto označení začalo používat, a kdy se moderní společnost začala zajímat o tuto oblast marketingu, jako využitelnou součást marketingového mixu. Zmiňuji zde také teoretické přínosy eventu a důvody proč ho pořádat. Ve vlastní praktické stati se zabývám aspekty samotného pořádání události ve firmě a průběh uskutečnění. Protože v současné době pracuji ve společnosti živící se pořádáním těchto událostí, měl jsem možnost se podívat na tyto eventy ze strany nezaujaté osoby a tak zdůraznit chyby v tomto sektoru marketingu. Závěrem se zmiňuji o efektivitě a zároveň nastiňuji budoucí vývoj.
 • Item
  Rozbor efektivnosti podnikatelského subjektu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Lang, Richard; Mašterová, Lucie; Klaška, Martin
  Diplomová práce má za úkol posouzení možností dalšího vývoje společnosti D.I.S., spol. s r.o. Analyzuje efektivnost společnosti pomocí finanční analýzy a dalších nástrojů, dále analyzuje situaci v odvětví stavebnictví ČR. Na základě analýz jsou doporučeny možnosti dalšího vývoje společnosti.
 • Item
  Vstup firmy Nobilis Tilia s.r.o. na německý trh s kosmetikou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dudrová, Lenka; Zich, Robert; Kovářová, Radana
  Hlavnou témou mojej diplomovej práce je zhodnotenie, či má firma Nobilis Tilia, s.r.o. rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na zahraničné trhy, konkrétne na nemecký trh s kozmetikou. Celá práca je postupne rozdelená do troch hlavných častí – na teoretickú, analytickú a návrhovú. V teoretickej časti sú zhodnotené poznatky získané z literárnych zdrojov zameraných na strategický management firiem. Analytická časť sa zaoberá firmou Nobilis Tilia, s.r.o., jej históriou a portfóliom produktov. Následne je spracovaná analýza vonkajšieho obecného prostredia, Porterova Analýza Piatich Síl, SWOT analýza nemeckého trhu s kozmetikou. Návrhová časť práce ponúka prehľad odporúčaní, založených na výsledkoch spomínaných analýz.
 • Item
  Využití umělé inteligence na kapitálových trzích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kuna, Martin; Dostál, Petr; Veselý, Karel
  Diplomová práce se zabývá aplikací vybraných metod umělé inteligence v prostředí kapitálových, potažmo akciových, trhů. Konkrétně se zaměřuje na využití umělých neuronových sítí pro predikci trendu a na možnost aplikace genetických algoritmů k řešení problému optimalizace investičního portfolia. Obsahuje návrh řešení uvedených problémů v praxi. Návrhy jsou koncipovány ve formě modelů zpracovaných ve vývojovém prostředí Matlab.
 • Item
  Financování projektu z fondů EU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Alexová, Veronika; Kocmanová, Alena; Šedová, Magdalena
  Diplomová práce se zabývá projektem s potenciálem získat grant ze strukturálních fondů EU. Předmětem projektu je založení školicího střediska, které je určeno především pro vlastní zaměstnance firmy působící v oboru výroby a prodeje optických korečních pomůcek a přístrojů. Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout projekt, který řeší současné potřeby firmy a zároveň splňuje všechny požadavky relevantního operačního programu. Obsah práce je zaměřen na úspěšné podání plné projektové žádosti tak, aby projekt získal podporu z Evropských fondů.