Development of creative thinking in connection with compensation trades

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-05-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Mendel University in Brno
Altmetrics
Abstract
Current business environment in world perspective brings different impact on possible development. During economic crisis in last couple of years world economic growth has getting slower, market shares are rapidly falling down. That situation could create new dimension of competition because of large competitors’ intensity on the market due to developed logistics and information technologies. Based on the theoretical data there are applied statistical methods, which should be achieved of main aim of the paper. The main aim of the article is defining possible trend of using business tools as a way, how is practicable get out of economic crisis. For this reason there was used questionnaire survey, focused on small and medium companies during economic crisis (between 2009 and 2013). Observed business tools have quite excellent usage not only in the time of crisis, but also in prosperity times, when the companies provide unique competitive advantages. During tracked periods there were advance of gained knowledge about compensation tools by various learning methods..
Současné podnikatelské prostředí ve světové perspektivě přináší odlišný dopad na možný rozvoj. Během hospodářské krize v posledních letech světový hospodářský růst zpomaluje, podíly na trhu rychle klesají. Tato situace by mohla vytvořit novou dimenzi konkurence, protože velcí konkurenti ovlivňují trhu díky rozvinuté logistice a informačním technologiím. Na teoretickém základě údajů jsou aplikovány statistické metody, kterých by mělo být dosaženo v článku. Hlavním cílem tohoto článku je nalézt možný trend využití obchodních nástrojů jako způsobu, jak se dostat z ekonomické krize. Z tohoto důvodu bylo využito dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na malé a střední podniky v průběhu ekonomické krize (mezi lety 2009 a 2013). Pozorované obchodní nástroje mají docela vynikající využití nejen v době krize, ale také v době prosperity, kdy společnosti poskytují jedinečné konkurenční výhody. Během sledovaných obdobích byly získány znalosti o kompenzačních nástrojů prostřednictvím různých učebních metod.
Description
Citation
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, vol. 63, issue 2, p. 559-566.
https://acta.mendelu.cz/63/2/0559/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO