Impact of competition on prices in public sector procurement

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Efficient use of public resources should be supported by quality management of the tender procedure to achieve competitive tender prices. This paper examines the issue of competitive environment within public works contracts and explores the influence of the number of bidders on the tender results. A research sample of 256 public tenders was investigated in order to evaluate two research hypotheses. Data evaluation was supported by interval plot, scatter plot and correlation analysis. It has been found that the number of bidders in the tender depends on the type of the subject matter of the tender; however, this difference does not have a significant impact on the level of competition. Another research finding supports the assumption that the number of bidders influences the relative difference between expected price and award price. It was concluded that contracting authorities must not only require a sufficient range of qualifications, but should also take any steps required to motivate a sufficient number of applicants to participate in the tender procedure to achieve competitive prices.
Efektivní užití veřejných zdrojů by mělo být podpořeno kvalitním řízením procesu veřejného zadávání, a to za účelem dosažení konkurenceschopných nabídkových cen. Tento příspěvek se zabývá problematiku konkurenčního prostředí u veřejných zakázek na stavební práce a zkoumá vliv počtu uchazečů na výsledky tendru. 2 výzkumné hypotézy byly zkoumány na vzorku 256 výběrových řízení. Hodnocení dat bylo podpořeno interval plot, scatter plot a korelační analýzou. Bylo zjištěno, že počet uchazečů v tendru závisí na předmětu zakázky, nicméně, tento rozdíl nemá významný dopad na úroveň konkurenčního prostředí. Další výstupy pak podporují předpoklad, že počet uchazečů v tendru ovlivňuje hodnotu relativního rozdílu mezi očekávanou hodnotou zakázky a vítěznou nabídkovou cenou. Proto by veřejní zadavatelé neměli požadovat pouze dostatečnou míru kvalifikace, ale měli by také podniknout veškeré kroky, jež by motivovaly dostatečný počet uchazečů k účasti ve výběrovém řízení s předpokladem dosažení konkurenceschopných cen.
Description
Citation
Procedia Computer Science. 2015, vol. 64, issue 1, p. 729-735.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915027362
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO