Materials supply management in construction projects and satisfaction with the quality of structures

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-09-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Altmetrics
Abstract
This paper investigates how construction projects participants’ evaluations of two aspects of material supply management, i.e. communication and coordination among involved parties and materials quality control, are related to satisfaction with the quality of structures. On a sample of 128 respondents in the Republic of Macedonia a questionnaire was administered to assess study variables. It was found that satisfaction with the quality of structures was relatively low. Respondents assessed materials supply management, i.e. coordination and communication among involved parties, and materials quality control as average. Pearson correlation analysis showed that these two variables as aspects of materials supply management were positively related to satisfaction with the structures quality.
Článek zkoumá jak hodnocení dvou aspektů řízení dodávky materiálu (komunikace a spolupráce mezi stranami, kontrola kvality materiálu) z pohledu účastníků stavebního projektu souvisí se spokojeností s kvalitou dodávky. Dotazník zkoumá vybrané proměnné na vzorku 128 respondentů z Makedonie. Bylo zjištěno, že spokojenost s kvalitou staveb je relativně nízká. Respondenti hodnotili řízení dodávky materiálu (tj. komunikaci a spolupráci mezi stranami a kontrolu kvality materiálu) průměrně.
Description
Citation
TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE. 2015, vol. 22, issue 3, p. 721-727.
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=206187&lang=en
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO