Analysis and Synthesis of Chaotic Circuits Using Memristor Properties

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
FEI STU
Altmetrics
Abstract
This paper provides an innovative practical realization of a memristor based chaotic circuit. The first part discusses the mathematical analysis of the proposed system, including calculation of an eigenvalues, bifurcation diagram and largest Lyapunov exponents. Another parts deal with circuitry realization and the influence of parasitic properties of active elements. The circuit simulations obtained by PSpice environment and the practical measurement results on a breadboard are presented in the last part of this paper. The main aim of this work is an innovative realization of the memristor based chaotic circuit with one type of energy-storage element (linear passive capacitor) and with simpler construction in comparison to other circuits. The next contribution consists in verification of designed circuit with respect to influence of parasitic properties of active elements to chaos destruction.
Tento článek poskytuje inovativní realizaci chaotického systému na základě vlastností memristoru. První část pojednává o matematické analýze navrhovaného systému, včetně výpočtu vlastních čísel, bifurkačního diagramu a největších Ljapunových exponentů. Další části se zabývají obvodovou realizací a vlivem parazitních vlastností aktivních prvků. Simulace obvodů získaná v simulačním systému PSpice a výsledky praktického měření jsou uvedeny v poslední části. Hlavním přínosem této práce je inovativní realizace chaotického systému s jedním akumulačním prvkem (lineární pasivní kondenzátor) a jednoduchá konstrukce ve srovnání s dosud publikovanými zapojeními. Další přínos spočívá v ověření funkčnosti navrženého zapojení s uvažováním kritických hodnot parazitních vlastností použitých aktivních prvků.
Description
Citation
Journal of Electrical Engineering . 2014, vol. 65, issue 3, p. 129-136.
https://www.sciendo.com/article/10.2478/jee-2014-0020
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO