The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-11-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Slovak Academy of Sciences
Altmetrics
Abstract
In normal practice, during the estimation of reservoir storage uncertainties affecting the values of mean monthly discharge series are not normally considered, and usually no estimates of these are known. Therefore, the question arises as to whether the results of the estimation of the capacity of stor-age reservoirs may be affected by uncertainties in the discharge series. The aim of this article is the sug-gestion of a possible approach to estimating the level of uncertainties affecting the elements of mean monthly discharge series. These discharge series are subsequently integrated into water reservoir storage capacity calculations, and the significance of the proposed approach is explored.
Nejistoty členů řad průměrných měsíčních průtoků nejsou v běžné praxi udávány, není ani znám odhad jejích velikostí. Otázkou rovněž je, zda nejistotami zatížené průtokové řady mohou ovlivnit výsledky vodohospodářského řešení zásobní funkce vodní nádrže. Cílem článku je naznačení možného postupu odhadu míry nejistot zatěžujících členy průtokové řady průměrných měsíčních průtoků a následné začlenění uvedené řady do výpočtů zásobního objemu vodní nádrže a posouzení významu uvedeného postupu.
Description
Citation
Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2011, vol. 59, issue 4, p. 228-237.
https://sciendo.com/article/10.2478/v10098-011-0019-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO