Steal me your €motion

Abstract
Text pojednává o způsobech a metodách tvoření mé diplomové práce s názvem Steal me your €motion. Diplomová práci se zabývá vztahem strojového učení a emocionality. Do jaké míry je umělá inteligence schopná absolvovat emocionální vztahy a prožitky definované fyzikalitou a zkušeností lidského těla. Námětem práce je vytváření (fiktivní) nelidské entity, která se touží naučit od lidí co nejvíce tělesných úkonů, které ji pomůžou se infiltrovat do lidského společenství. Kromě reflexe současného stupně vědeckého poznání vnáším prvek fikce a fabulace.
The text deals with ways and methods of creating my diploma thesis called Steal me your €motion. The diploma thesis deals with the relationship between machine learning and emotionality. To what extent is artificial intelligence able to undergo emotional relationships and experiences defined by the physicality and experience of the human body. The topic of the work is the creation of a (fictional) inhuman entity that longs to learn from people as many bodily acts as possible that will help it infiltrate the human community. In addition to reflecting the current level of scientific knowledge, I bring an element of fiction and fiction.
Description
Citation
RYGÁLOVÁ, M. Steal me your €motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Julie Béna (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) MgA. Alžběta Bačíková, Ph.D. (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Mgr. Kateřina Štroblová (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Stedentka nejdříve pustila své video, pak přečetla vlastní obhajobu. Následně byly přečteny posudky (první byl posudek vedoucího práce a následně byl přečten posudek oponentky). Autorka odpověděla na otázky oponentky. Následně byla otevřena diskuse. Komise pozitivně hodnotí volbu voiceoveru. Autorka vysvětluje volbu 20minutového videa na základě délky textu. Dále rozvádí způsob práce s textem. Zmiňuje asistence/spolupráce s Bernadetou Babákovou. Komise pozitivně hodnotí práci s rytmem – jak v textu, tak v animacích. Komise vyjadřuje mírné pochyby nad stopáží videa.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO