Svědci autobusovi ZaBřehem Problematika alternativního prostoru

Abstract
Diplomová práce se týká mého životního projektu ZaBřehem a mé aktivitě v tomto projektu, která má charakter spolupráce, organizace, DIY, bytového designu, webdesignu, malířství, řemesla a časem i kulturní organizace až kurátorství. Práce projuje několik složek celého projektu a má za cíl obhájit roli umělce při vzniku nového místa, které má ambice změnit přístup k lidem s diagnostikovaným duševním onemocněním. Zároveň se zaměřuje na prostor konkrétně jedné z místností, jejíž uspořádání autorka pokládá za své autorské dílo, stejně jako způsob přenosu tohoto prostoru do prostor školy k obhajobě, díky čemuž vznikne další místně specifická instalace.
The diploma thesis concerns my life project ZaBřehem and my activity in this project, which has the character of cooperation, organization, DIY, home design, web design, painting, crafts and over time also cultural organization and curation. The work goes through several components of the whole project and aims to defend the role of the artist in creating a new place that has the ambition to change the approach to people diagnosed with mental illness. At the same time, it focuses on the space specifically of one of the rooms, the layout of which the author considers her own work, as well as the method of transferring this space to the school premises for defense, which will create another site-specific installation.
Description
Citation
BENČÍKOVÁ, B. Svědci autobusovi ZaBřehem Problematika alternativního prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Obhajoba byla zahájena představením diplomového projektu – vytváření kulturního a terapeuticko-komunitního centra, v němž autorka spolupracuje s širším kolektivem. Následovaly posudky vedoucí práce a oponentky, v nichž zazněly dotazy na roli umění v podobném komunitně budovaném prostoru nebo nějaké stylové / vizuální preference. I v návaznosti na dotazy autorka ještě hlouběji přibližuje pozadí, zdůrazňuje dlouhodobý charakter utváření místa/instituce. Další diskuze pak stáčí k otázce, jak participaci studentky na projektu rámovat jako umění, zda není potřeba ještě vytvořit určitý prvek distance, s nímž j pak možné navenek věc lépe „prodat“ jako umění, ať už volné, nebo „užité“.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO