Testovací Lhota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Práce se zabyvá návrhem a implementací webové aplikace, která vizualizuje dopady alternativního využití pozemků v modelové obci a jejím okolí, poukazující na možné vyhody, nevyhody a rizika rozdílnych způsobů využití území. Uživatel může na mapu umisťovat budovy a volit mezi různymi způsoby zemědělství, lesnictví, vodohospodářství atp., aplikace v odezvě na uživatelovy akce vizualizuje dopady jeho rozhodnutí.
The subject of the thesis is designing and implementing web application, which visualizes the impacts of alternative land use in a model village and its surroundings, pointing out possible advantages, disadvantages and risks of different land uses. The user is able to place buildings on the map and choose between different approaches to agriculture, forestry, water managment etc. The application visualizes the impact of users decisions in response.
Description
Citation
RES, M. Testovací Lhota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) MgA. Petr Štěpán (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student si vyžádal, aby byla jeho obhajoba zahájena přečtením posudku vedoucího práce, na který pak navázal svou prezentací, v níž se zaměřil především na dílčí aspekty vzniku a funkcionalitu svého projektu – návrhu edukativní aplikace zaměřené na téma územního plánování. Po přečtení posudku oponenta a zodpovězení dotazů byla zahájena volná rozprava. V ní se komise zajímala o to, jak bude projekt dále pokračovat, jaké jsou možnosti jeho rozvoje, ale také, jaký je aktuální právní status (byl objednán Mendelovou univerzitou). Projekt jako takový byl hodnocen velmi kladně a student v diskuzi prokázal schopnost pohotově a věcně argumentovat.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO