V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení významu monitorovania nespokojností zákazníkov, ale aj v odporúčaniach spojených so systémovým prístupom k organizácii a manažérstvu sťažností a reklamácií v organizáciách.
Description
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2008, II, č. 3, s. 56-61. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/539-cislo3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO