Využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia, které je určeno pro drobného investora. Teoretická část práce popisuje potřebné znalosti k pochopení Markowizova modelu, vybrané ukazatele finanční analýzy a metodu Value at Risk. Praktická část obsahuje výběr investičních instrumentů obchodovaných na americkém trhu podle stanovených kritérií, tvorbu reálného portfolia z těchto investičních instrumentů a finální zhodnocení výsledků.
The bachelor thesis is focused on the use of mathematical methods in creating an investment portfolio, which is designed for small investor. The theoretical part of the thesis describes the necessary knowledge to understand Markowitz model, selected indicators of financial analysis and the Value at Risk method. The practical part contains a selection of investment instruments traded on the US market according to established criteria, the creation of a real portfolio of these investment instruments and the final evaluation of results.
Description
Citation
HOLUB, M. Využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka oponent – odpovězeno doc. Zinecker – Podle čeho jste stanovil hodnoty vstupních ukazatelů? odpovězeno Ing. Heralecký – Uvažujete v práci jednorázový vklad? odpovězeno Ing. Heralecký – Proč investiční společnosti nedosahují zhodnocení, které prezentujete ve Vaší práci? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO