Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Efektivita organizace je dána mírou úspěšnosti v dosahování vytyčených cílů v souladu se stanovenou firemní strategií. Základním předpokladem pro zajištění efektivity a požadované produktivity každé firmy je získání vysoké míry angažovanosti jejích zaměstnanců a loajality k vytyčeným cílům vedoucích k naplňování firemní strategie. Mezi nejdůležitější nástroje, jak požadovaného dosáhnout, patří komunikace, správně volená motivace, firemní kultura, ale současně i osobnost daného manažera, jeho styl řízení a vedení. Lidský kapitál tvoří nejcennější zdroj, kterým firma disponuje, proto je k využití jeho veškerého potenciálu v procesu realizace firemní strategie důležitá aplikace maxima daných nástrojů.
Description
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2009, III, č. 4, s. 45-52. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/540-cislo4
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO