Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. Teoretická část této práce je zaměřena na objasnění základních teoretických pojmů, kterých je využito v praktické části. Na zjištění spokojenosti zákazníků je použito dotazníkové šetření. Ze získaných dat jsou poté navržena doporučení, která by měla vést ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků se službami společnosti.
The bachelor´s thesis deals with the analysis of customer satisfaction and suggestions for improvement of its level at company STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. The theoretical part of this thesis is focused on explaining the basic theoretical concepts that are used in the practical part. A questionnaire survey is used to determine customer satisfaction. From the obtained data, recommendations are then proposed which should lead to an increase in the level of customer satisfaction with the company’s services.
Description
Citation
MIČÁNKOVÁ, J. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno prof. Rejnuš: Je v práci zahrnutý i faktor koronaviru? - odpovězeno Ing. Milichovský: Při zpracování SWOT analýzy jste při uvedení vlivů externího prostředí vycházela z čeho? - odpovězeno Uvádíte rozdílné mzdy u Vás navržených nových pracovních pozic, jak jste na danou výši mzdy přišla? - odpovězeno Jaké jsou Vaše očekávané přínosy návrhů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO