Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na Návrh zdokonalenia marketingového mixu spoločnosti Zepelin, s.r.o. a následne na návrhy pre upravenie, zdokonalenie marketingového mixu. Teoretická časť práce sa zaoberá marketingom, marketingovým mixom, marketingovou komunikáciou a prostredím. Praktická časť je venovaná návrhom ku zdokonaleniu marketingového mixu a ich aplikácií. Spoločnosť Zepelin, s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom stanov, plachiet, prístreškov a textilných nafukovacích predmetov.
This bachelor thesis is focused on the "Proposals for marketing mix elements improvement" Zepelin, s.r.o. and consequently on proposals for adjusting, better said improving the marketing mix. The theoretical part deals with marketing, marketing mix, marketing communication and business environment. The practical part is about the design of an improved marketing mix and its application. The company Zepelin, s.r.o. is engaged in the manufacture and sale of tents, sails, shelters and inflatable textiles.
Description
Citation
ŽUFFOVÁ, S. Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Kdo je Vaším hlavním zákazníkem ve vztahu k uvedeným návrhům? - odpovězeno s výhradami Jaké jsou předpokládané náklady návrhů? - odpovězeno s výhradami Vysvětlete zda lze zorbing využívat i v zimních měsících? - odpovězeno Ing. Procházková: Proč v propagačním plánu a reklamě ve vyhledávání uvádíte nulové náklady? - odpovězeno s výhradami Vysvětlete náklady, které jste uvedla u sociální sítě Instagram? - odpovězeno Komise navrhla stupeň E z důvodů formálních nedostatků práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO