Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Vápenka Vitoul s.r.o. za roky 2015-2019, pomocí metod finanční analýzy. První část této práce popisuje teoretická východiska finanční analýzy. Ve druhé části je představena vybraná společnost, a dále je zde provedena samotná finanční analýza s jejím vyhodnocením. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace vybraného podniku.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company Vápenka Vitoul s.r.o. in years 2015-2019, by using of methods of financial analysis. The first part of this thesis describes theoretical basis of financial analysis. In the second part, there is introduced the chosen company and there is also realized financial analysis itself, with its evaluation. The last part of this thesis contains suggestions for improving of financial situation of the chosen company.
Description
Citation
TYL, T. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Vyhází Vám vysoké hodnoty ukazatelů likvidity. Nebylo by vhodné finanční prostředky více využívat? - zodpovězeno Jakým procesem jste vybral právě navrhovanou společnost? Provedl jste nějaký kriteriální výběr? - částečně zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Proč neanalyzujete žádné dotační programy? Co je účelem SWOT analýzy? K čemu v rámci práce slouží např. SLEPTE analýza? - nezodpovězeno Připomínka k neexistujícím souvislostem mezi analytickou a návrhovou částí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO