Ekonomické aspekty inovace v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce na téma „Ekonomické aspekty inovace v podniku“ zkoumá strategickou inovaci ve společnosti, která se před zavedení inovace zabývala především IT službami. V práci jsou analyzovány ekonomické aspekty strategické inovace ve sledovaném podniku a popsány přínosy inovace. Je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí a dopad inovace je zhodnocen za pomoci vybraných ukazatelů.
This bachelor's thesis on the topic of "Economic Aspects of Innovation in a Company" researches strategic innovation in a company that dealt mainly with IT services before launch of the innovation. The work analyzes economic aspects of a strategic innovation in the monitored company and describes benefits of the innovation. An internal and external analysis of the environment is made and the impact of the innovation is evaluated using selected performance indicators.
Description
Citation
JANOŠKOVÁ, S. Ekonomické aspekty inovace v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
prof. Rejnuš: Mají tato opatření i benefity do budoucna nebo jen jednorázově? - odpovězeno Jak se projevila situace koronaviru u dané firmy? - odpovězeno Ing. Fojtů: V jaké oblasti firmy vnímáte možný nejvyšší dopad dle navržených inovací? - odpovězeno doc. Bartes: Na straně 17 máte převzaté grafické znázornění inovací. Dle tohoto obrázku jsou inovace procesu nejméně důležité, souhlasíte s tímto tvrzerním? - odpovězeno Ing. Milichovský: Proč jste SWOT analýzu uvedla před finančním zhodnocením podniku? - odpovězeno Vysvětlete, proč většina ekologických faktorů nedopadá na uvedenou firmu dle uvedených informací ve Vaší bakalářské práci? - odpovězeno Čím je dána vyjednávající síla zákazníků? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO