Design lehkého dodávkového elektromobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce řeší design lehkého užitkového vozu kategorie N1. Kromě návrhu vizuálu je cílem najít smysluplné využití tohoto typu elektrického vozu, a přizpůsobit design potřebám uživatele či možnostem nových technologií. Bylo navrhnuto použití lehkého dodávkového elektromobilu jako vozidla pro koncové doručování (last mile delivery) a následný návrhový proces bere tento záměr v potaz. Aspekty vedoucí k určujícím rozhodnutím jsou v práci taktéž popsány. Finální návrh vyniká originálním tvarováním, přičemž možnosti barevného a grafického řešení jej činí lehce rozlišitelným mezi ostatními vozy. Výsledkem je taktéž návrh několika změn v ergonomii vozidla, které jsou zaměřeny na komfort řidiče a celkové přizpůsobení vozu zvolenému účelu.
This thesis deals with light utility vehicle design (class N1). Apart from designing vehicle’s appearance, other goals such as finding suitable usage of this electric vehicle type or adapting design to user’s needs and new technologies available were set. Usage of light e-van as a last mile delivery vehicle is proposed and following design process takes this purpose into account. Reasoning behind determining decisions is also given in this thesis. Final design stands out with original shaping, while possibilities of colour and graphics make it easily distinguishable among other vehicles. Design also suggests multiple changes in ergonomics of the vehicle, focused mainly on driver’s comfort and overall adaptation to selected vehicle’s use.
Description
Citation
PAŠ, A. Design lehkého dodávkového elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen) Ing. David John (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. 1. doc. Surman- Posunutím A sloupků se změní výhled, jaké budou zorné poměry? zodpovězeno 2. doc. Surman- Volně ložené přepravované předměty v kabině řidiče by mohly být nebezpečné při nehodě vozu, počítal jste s tím, že by to mohlo být bezpečnostním rizikem pro řidiče? zodpovězeno 3. doc. Surman- Vytváří posuvné dveře při otevření dopředu dostatečný prostor pro nástup a výstup řidiče? částečně zodpovězeno 4. doc. Surman- V čem spatřujete hlavní překážky bránící masivnějšímu rozšíření elektromobility? zodpovězeno 5. doc. Surman- Kdy, pokud vůbec, začne elektromobilita v oblasti dopravy dominovat? zodpovězeno 6. doc. Surman- Jakým typům dopravních prostředků se elektromobilita pravděpodobně vyhne? zodpovězeno Otázky členů komise: 7. doc. Jelenčík- Bude se na dveřích otevírat okno? Umožní to geometrie dveří? částečně zodpovězeno 8. doc. Jelenčík- Výhled přes sloupky měl být vypočítán dle normy. nezodpovězeno 9. prof. Hartl- Proč nemá vůz litá kola? zodpovězeno 10. prof. Hartl- Je vhodné použití kamer namísto zpětných zrcátek? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO