Výroba zámku skládacího metru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh technologie výroby zámku skládacího metru. Použitým materiálem je ocel DC01+LC o tloušťce 0,3 mm. Výrobní série činí 100 000 ks/rok. Z rozboru použitelných možností výroby bylo zvoleno tváření v postupovém sdruženém nástroji technologiemi stříhání, ohýbání a ražení. Na základě literární studie byl navržen nástroj pro výrobu součásti v jedenácti krocích, při vynaložení maximální síly 38,5 kN. Produkce bude probíhat na výstředníkovém lisu LEN 40 C. Technicko-ekonomickým zhodnocením byla stanovena tržní cena jedné součásti 3,38 Kč.
The thesis proposes a concept of manufacturing the folding meter lock. The part is made from DC01+LC steel of 0,3 mm thickness. The series size is 100 000 pcs/year. A forming in a progressive combination tool combining shearing, bending and stamping was chosen for the production, based on the analysis of possible solutions. The tool, designed on the basis of literary research of used technologies, produces the part in eleven steps exerting maximal force of 38,5 kN. The production will take place on an eccentric press LEN 40 C. The market price of 3,38 Kč for one piece was established by the technical and economic evaluation.
Description
Citation
VÁCLAVEK, P. Výroba zámku skládacího metru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. K čemu jste použil výpočet těžiště na str. 26? (plně zodpověděl) 2. Proč jsou všechny nástroje navrženy ze stejného materiálu? (plně zodpověděl) 3. Kam propadává odpad u lisu LEN 40 C? (plně zodpověděl) 4. Je na součásti plánovaná povrchová úprava resp. jaké by bylo možné uvažovat? (plně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO