Návrh změny výroby tvářené součásti na technologii lití do keramických skořepin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca popisuje proces výroby odliatku metódou vytaviteľného modelu. Zahrnuje výrobu prototypov pomocou aditívnej technológie, zhotovovanie keramických škrupinových foriem. Práca taktiež obsahuje experimentálnu časť zameranú na výrobu zvolených súčiastok metódou vytaviteľného modelu a zrovnania tejto metódy s inými druhmi výroby.
This diploma thesis describes the process of production of the cast by the lost-wax casting method. It includes the manufacturing of prototype models by additive technology, creation of ceramic shell molds. The work also includes an experimental part focused on the production of the selected parts by the method of the lost-wax casting and the comparison of this method with other types of production.
Description
Citation
BEDNÁRIK, M. Návrh změny výroby tvářené součásti na technologii lití do keramických skořepin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Slévárenská technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Jarmil Cileček (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student Marko Bednárik svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Přemýšleli jste o použití hliníkových slitin? zodpovězeno Byly při výběru materiálu zhodnoceny uživatelské mechanické požadavky? zodpovězeno Budete kontrolovat nejen mechanické vlastnosti na budoucích odlitcích? zodpovězeno Jakou máte sériovou výrobu? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO