Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce je návrh Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Budova bude obsahovat samotné centrum prevence, lůžkové oddělení pro mobilní pacienty, protonové centrum a pronajímatelné prostory. V Centru prevence bude kromě odborných lékařských a sesterských úkonů prováděno také poradenství, edukace odborné i laické veřejnosti i administrativní činnosti související s komerčním programem onkologické prevence.
The objective of this thesis is to design a new Center for Prevention and enlargement of Clinic of Radiation Oncology of Masaryk Memorial Oncology Institute in Brno. The building will consist of the center for prevention itself, the inpatient department for mobile patients, the proton therapy center, and a space for rent. The Center for Prevention will, on top of expert medical procedures, provide spaces for patient counseling, education of both professional and general public and administration for a commercial oncology prevention program.
Description
Citation
BRUNOVÁ, S. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jitka Ressová (předseda) Ing. Miroslav Pospíšil (člen) Volf Petr (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO