Design dialyzačního přístroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této diplomové práce je návrh dialyzačního přístroje, který je určen pro zdravotnická zařízení. Během této diplomové práce byla provedena designová a technická analýza stávajících produktů, na jejímž základě bylo dosaženo pochopení problému existujících přístrojů pro dialýzu. Výsledkem je nové koncepční řešení s důrazem na čistý tvar zařízení a s ohledem na ergonomické, technické a estetické požadavky.
The topic of this diploma thesis is the design of a device for dialysis, which is intended for medical institutions. During this thesis existing products were analyzed from the design and technical side. Also was achieved an understanding of the problem of existing dialysis devices. The result is a new conceptual solution with an emphasis on creating clean forms of equipment and taking into ergonomic, technical and aesthetic requirements.
Description
Citation
ZAGIDULLINA, S. Design dialyzačního přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) PhDr. Dagmar Koudelková (člen) prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen) Ing. David John (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky oponenta. 1. prof. Paliatka- Nebude podvozek v přední části přístroje omezovat obsluhující personál při práci? částečně zodpovězeno 2. prof. Paliatka- proč nezůstaly panty dvířek skryty? zodpovězeno Otázky členů komise: 3. Ing. John- Proč nebyl užit výrazný prvek, který ukazuje na to, že se jedná o dialyzační přístroj? částečně zodpovězeno 4. doc. Křenek- Proč nebyl tvarově provázán podvozek s vlastním přístrojem? nezodpovězeno 5. prof. Hartl- V čem je zásadní inovativnost předloženého návrhu? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO