Nová synagoga Frýdek-Místek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom mojej diplomovej práce je architektonická štúdia novej synagógy vo Frýdku-Místku. Na riešenom pozemku sa v minulosti nachádzala pôvodná synagóga, tá však ako mnoho ďalších synagóg v česku, bola nacistami vypálena. Jedinou pripomienkou bývalej synagógy zostala len niekdajšia židovská škola. Jej fasáda však bola zbavená architektonicky cenných prvkov a v priebehu rokov stratila akúkoľvek historickú hodnotu. Z tohto dôvodu som sa v rámci architektonickej štúdie rozhodla túto budovu zboriť a vytvoriť nový komplex, ktorý bude provozne i architektonicky spĺňať požiadavky židovskej obce. Na mieste zničenej synagógy som navrhla pamätník, ktorý pozostáva z jednoduchých kamenných blokov. Tie vyznačujú polohu obvodových stien bývalej synagógy.
The topic of my diploma thesis is the architectonical study of the new synagogue of Frýdek-Místek. The plot contained the original synagogue in the past, which was, like many other synagogues in Czechia, burned down by the Nazis. The only memento to the original synagogue left was the Jewish school. Its frontage was however stripped of all architecturally valuable elements and therefore lost all its historical value. For this reason, in the scope of this thesis, I have decided to tear down the old building and create a completely new complex, which will comply with the requirements of the Jewish quahal, with regards to architecture and utilization of the object. I’ve designed a monument, consisting of simple stone blocks in place of the old, torn down synagogue. The stone blocks mark the location of the outer walls of the original synagogue.
Description
Citation
BARTÍKOVÁ, M. Nová synagoga Frýdek-Místek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Dalibor Borák - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing.arch. Dušan Vostrejž - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka úvodem prezentovala kontext řešené stavby synagogy s místem a historií lokality ve Frýdku Místku a následně i svůj projekt Nová synagoga. Prezentace byla přehledná a srozumitelná. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: - řešení střešního pláště z kamenných desek - inspirace reálnou stavbou v Maďarsku - studentka prezentuje možný variantní detail a upřesňuje jednotlivé vrstvy. Na doplňující informace poroty odpovídá trochu nejistě a nepřesně. Neuvažovala o konkrétním druhu kamene s ohledem na jeho fyzikální vlastnosti, je nejistá ve vlastnostech a možnostech jednotlivých skladebních vrstev. Nad výkresy: opět je rozebírána otázka řešení střešní krytiny. Situace - není zcela dobře srozumitelná, nejsou čitelné vrstevnice.....vylepšit grafiku. Fasáda - okenní otvory nejsou v souladu s půdorysem. Dispozice - veřejné prostory (knihovna) jsou orientovány k frekventované komunikaci - vysvětleno terénním reliéfem. Chybí větší prostor před vstupem před vstupem, drobné chyby v otevírání dveří, proč se střecha lomí do horizontální plochy? - přístup na střechu + vysoká atika. Doporučení - myslet na výraz objektu a jeho identifikaci pro veřejnost. Vhodnější je volit pro okenní parapet kámen místo oplechování. 6m na otáčení vozidel je limitní.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO