Návrh riešenia rotačného modulu pre kolenný simulátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukční řešení rotačního modulu simulátoru kolenního kloubu. Účelem rotačního modulu je přiblížit simulací ke skutečným pohybům při cyklu chůze. Modul bude využíván k řízené tibiální rotace vložky. Po stanovení okrajových podmínek byly vytvořeny koncepční návrhy možných řešení a následně vypracována zvolená varianta. Výsledná konstrukce umožňuje realizovat podmínky odpovídající normě ISO 14 243-3. Součástí práce je kompletní výkresová dokumentace a digitální data.
The bachelor thesis is focused on the design and construction of a rotational knee joint simulator module. The purpose of the rotational module is to approximate the simulations to the actual movements during the gait cycle. The module will be used for programmed tibial rotation of the spacer. After the boundary conditions were determined conceptual designs of possible solutions were developed and then the selected option was developed. The resulting design allows the implementation of conditions compliant with ISO 14 243-3. The work includes complete drawings and digital data.
Description
Citation
PAULIUCHENKA, A. Návrh riešenia rotačného modulu pre kolenný simulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Synchronní pohon - částečně zodpovězeno Řízení se zpětnou vazbou - zodpovězeno Sledované tribologické parametry zkušebních strojů - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO