Diferenciály automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o diferenciálech s důrazem na diferenciály samosvorné. V první části se věnuje převodovému ústrojí, následuje část s uvedením do problematiky diferenciálů, jejich rozdělení a popis jednotlivých konstrukcí. Ke konci práce najdeme řešení samosvorných diferenciálů s důrazem na diferenciály typu Torsen. Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled problematiky diferenciálů.
This bachelor thesis deals with differentials with emphasis on self-locking differentials. The first part deals with the transmission system, followed by a part introducing the issue of differentials, their distribution and description of individual structures. At the end of the work we find the solutions of self-locking differentials with focus on Torsen type differentials. The aim of the work was to create a comprehensive overview of differential issues.
Description
Citation
SEDLÁČEK, P. Diferenciály automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Otázky oponenta: Může student uvést 1 až 3 příklady použití samosvorných diferenciálů u současných konkrétních modelů vozidel? - zodpovězeno Je studentu známo, jaké diferenciály jsou používány u vozidel Formule Student? - zodpovězeno Otázky komise: Uveďte příklady nákladních vozidel se samosvorným diferenciálem. Na jakém principu funguje uzávěrka diferenciálu vozidla Tatra 817? - zodpovězeno Jakým způsobem dělí otevřený diferenciál moment mezi poloosy? - zodpovězeno Uveďte příklady mezinápravových diferenciálů. Existují diferenciály, které dělí moment v různém poměru? - zodpovězeno Existují diferenciály s aktivními prvky? Který člen diferenciálu mechanicky zajišťuje proměnlivou svornost diferenciálu? - zodpovězeno částečně Popište základní princip funkce diferenciálu umožňující torque vectoring. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO