Problematika první a poslední míle v městské dopravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou první a poslední míle v městské dopravě. Definuje obecně problematiku první a poslední míle a poskytuje přehled dostupných řešení. Zároveň krátce nahlíží na budoucnost v podobě autonomního řízení. Jednotlivé řešení jsou popsána a následně vztažena na kontinent Evropy. Dalším krokem je zmapování a zanalyzování dostupných možností ve Statutárním městě Brno. Výsledkem této práce je vyhodnocení aktuálních dostupných řešení a návrh pro další řešení problematiky první a poslední míle.
This bachelor thesis deals with the issue of the first and last mile in urban transport. It generally defines the issues of the first and last mile and provides an overview of available solutions. At the same time, it briefly looks at the future in the form of autonomous management. The individual solutions are described and subsequently related to the continent of Europe. The next step is to map and analyse the available options in the Statutory City of Brno. The result of this work is an evaluation of current available solutions and a proposal for further solving the problem of the first and last mile.
Description
Citation
VEČERKA, M. Problematika první a poslední míle v městské dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na následující otázky oponenta: 1) Je snahou veřejných dopravců (např. Regiojet nebo České dráhy), přispět svými nabídkami k řešení problematiky první a poslední míle? Přispívají k tomu i možnosti spojené s veřejnou dopravou v regionech? Může student uvést nějaké příklady? -Zodpovězeno. 2) Existují řešení v oblasti dopravy zásilek, která se objevují u mnoha eshopů a která odstraňují potřebu dovozu zásilek na konkrétní adresu? -Zodpovězeno. 3) Jaká jsou řešení problematiky první a poslední míle u dopravy z a do kampusu VUT v Brně na ulici Technická? Pokud je studentu blíže známá situace na některých kolejích VUT v Brně, jak je tomu tam? -Zodpovězeno. Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky: Zabýval jste se v práci alternativním způsobem přepravy pomocí spolujízdy? Existují aplikace zabývající se spolujízdou? -Zodpovězeno. Jaké je vaše kritérium při hodnocení výhodnosti přepravy osob v první a poslední míli? -Zodpovězeno. Jaká je souvislost Carsharingu s problémem první a poslední míle? -Zodpovězeno. Na základě jakých parametrů byste volil lokaci pro nabízenou službu alternativní přepravy osob? -Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO