Rozvoj strategického řízení značky za účelem posílení loajality zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá strategickým řízením značky. Analyzuje značku jak z interního, tak externího pohledu a představuje tak ucelený rozbor značky společnosti. Jsou identifikovány faktory ovlivňující loajalitu zákazníků a jejich důležitost z hlediska skutečného vnímání klientů, které slouží jako východiska pro návrhovou část. Jejímž hlavním záměrem je vytvoření návrhů pro rozvoj značky v souladu s posílením zákaznické loajality a s doporučeným postupem do budoucna.
The diploma thesis deals with strategic brand management. Analyzes the brand of both internal and external pesrpectives and presents a comprehensive analysis of the company’s brand. Factors influencing the customer loyalty and their importance in terms of the actual client perception, that serve as starting points for the proposal part, are identified. Main intention of these part is to create proposals for the development of a brand in accordance with the strengthening of a customer loyalty and with the recommended procedure of action for the future.
Description
Citation
ŠENKOVÁ, K. Rozvoj strategického řízení značky za účelem posílení loajality zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno v plném rozsahu otázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.: Můžete mi vysvětlit, kam přesně patří uvedená příloha 2 a co ukazuje? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.: Existuje poměrný růst reklamací mezi rokem 2019 a 2020. Co se stalo? Kolik reklamací je vysoce závažných? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Jan Pěta, Ph.D.: Jeden z vašich návrhů bylo nové internetové bankovnictví. Nebo je tam pouze nějaký update? Nebude problém, že původní a nový systém je naprosto rozdílný? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Společnost Partners zakládala banku. Víte o ní něco? Je to ona, kterou zmiňujete v konkurenční mapě? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO