Vizuální kontrola rozměrů součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o porovnání průmyslového systému pro rozpoznávání objektů a měření s cenově dostupnou kamerou na platformě Raspberry Pie. V teoretické části je stručně popsáno několik metod pro měření rozměrů, které se v průmyslu běžně využívají spolu s obecným popisem technického vybavení pro záznam obrazu. V další části jsou popsány 3 průmyslové systémy pro obrazovou analýzu. Praktická část práce se zabývá návrhem měřícího standu, popisem technického vybavení, realizací měření pomocí obou platforem a následným zhodnocením.
This master thesis deals with the comparison of an industrial system for object recognition and measurement with an affordable camera on the Raspberry Pie platform. The theoretical part briefly describes several methods for measuring dimensions, which are commonly used in industry, along with a general description of technical equipment for image recording. The next section describes 3 industrial systems for image analysis. The practical part of the work deals with the design of the measuring stand, the description of the technical equipment, the implementation of measurements using both platforms and the subsequent evaluation.
Description
Citation
KADAŇKA, J. Vizuální kontrola rozměrů součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem a výsledky své DP. Vedoucí DP shrnul výsledky a celou práci. Následně student reagoval na dotazy oponenta DP a členů komise. Další dotazy komise: doc. Švarc: Finanční srovnání prof. Sekanina: Použití detektorů prof. Bíla: Lokalizace prof. Vašek: Konkrétní realizace (osvětlení)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO