Prototyp zařízení pro recyklaci filamentu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá recyklací odpadů z FDM tisků. Cílem bylo navrhnout a postavit sestavu extruderu a navíječe lamentu pro 3D tiskárny. Návrh vycházel především z rešerše dostupných komerčních a OpenSource řešení. Výsledkem je fun- gující stroj s kompaktním půdorysem, schopný vyprodukovat 110 gramů za hodinu s odhcylkou od průměru ±0, 07. V závěru je kladen důraz na další vylepšování a testování, protože ještě nebylo dosaženo limitů stroje.
Master thesis is focusing on possibility of recycling waste from 3D prints. Goal was to degin a make lament extruder and winder. Design is based on research of avaible comercial and OpenSource solutions. The result is working machine with compact oor prejction, which is able to produce 110 grams of lament per hour. Deviation from diameter was ±0, 07. Conclusion place great emphasis on further improving and testing, beacuse it has not been reached limits of machine.
Description
Citation
TATÝREK, L. Prototyp zařízení pro recyklaci filamentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem a výsledky své DP. Vedoucí DP, po přečtení posudku, zdůraznil přednosti práce. Následně student reagoval na dotazy oponenta DP a členů komise. Další dotazy komise: prof. Vašek: Jaký regulátor jste použil? prof. Bíla: Jde o vlastní tvorbu? Tvorba je nadstandardní. Doporučení na cenu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO