Návrh příďového podvozku pro letouny řady Zlín 40

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá modernizáciou predného podvozku pre letúny rady Zlín 40. Hlavný dôraz v rešeršnej časti práce je kladený na výber nového podvozku a následný návrh zástavby. Pre návrh zástavby bol vypracovaný nový hmotový rozbor a prípady zaťaženia pristávacieho zariadenia. Únosnosť konštrukcie je overená pomocou analytických a numerických metód MKP. Dôležitým krokom práce je konštrukčné prevedenie konceptu zástavby. Cieľom práce je poukázať na nové možnosti podvozku a overiť jeho uskutočniteľnosť pre prípad budúcej realizácie.
This master’ thesis deals with the design of the front landing gear for Zlín 40 aircrafts. The main emphasis in the research part of the work is placed on the selection of a new nose landing gear and the subsequent design of the structure. For the structural design was prepared a new mass analysis and load cases. The load-bearing capacity of the structure is verified using analytical and numerical methods of FEM. An important step of the work is the design concept of structure. The aim of the work is to point out the new possibilities of the nose landing gear structure and verify its feasibility for the case of future implementation.
Description
Citation
BEDNÁŘ, P. Návrh příďového podvozku pro letouny řady Zlín 40 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. (člen) Ing. Robert Theiner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Odpověd na 1. otázku oponenta: Student vysvětlil koncepci návrhu daného uzlu. Odpověd na 2. otázku oponenta: Student posoudil dvě varianty materiálu pro 3D tisk, cenu materiálu a výslednou hmotnost. Otázka: Projeví se nový návrh na certifikaci podvozku a zatížení letounu? Student odpověděl, že bod dotyku a závěsy jsou stejné, takže se zatížení nezmění na vnější konsruci. Otázka ohledně úvah na stopu podvozku či možnost zatahování podvozku. Základní rozvahy proběhly v jiných pracích. Otázka na aerodynamickou kapotáž. Student vysvětlil kam sahají kryty. Otázka zda bylo řešeno řízení podvozku. Student vysvětlil návaznost na původní systém. Otázka zda bylo uvažováno s únavou. Nebylo předmětem práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO