Návrh křídla letounu UAV v kategorii do 600 kg

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavným cieľom tejto práce je návrh krídla UAV lietadla, vrátane voľby materiálu, výpočtu zaťaženia krídla a pevnostnej kontroly. Medzi ďalšie ciele patrí návrh umiestnenia a objem palivových nádrží a návrh zmenšovania rozpätia krídel po pristátí.
The main aim of the this diploma thesis is the wing design of the UAV aircraft, including the appropriate material choice, calculation of the wing load and also strength analysis. Other goals include the design of the location and volume of fuel tanks, as well as the design of wingspan reduction after landing.
Description
Citation
CHABADA, M. Návrh křídla letounu UAV v kategorii do 600 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. (člen) Ing. Robert Theiner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Odpověd na 1. otázku oponenta: Student schematicky zobrazil prutový model a vysvětlil jednotlivé body výpočtu. Odpověd na 2. otázku oponenta: 400 MPa bylo zvolena na základě konzultací a trvalé únavové pevnosti. Otázka na klapkovou obálku a malý přírůstek cL od klapek - student převzal podklady od firmy. Připomínka na vykreslení obálky zatížení kolem bodu G. Otázka k velkému množstív paliva - křídlo je navržené pro vyšší zatížení než požaduje současný předpis UL-2 Otázka ohledně umístění řididel - nádrže jsou umístěné, aby nekolidovala jejich poloha s trasami řízení. Otázka pro jakou hmotnost je počítána poryvová obálka - obálky jsou pro všechny hmotnostní konfigurace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO