Stanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V diplomové práci je řešeno určování modulu pružnosti v tahu povlaku pomocí impulzní excitační metody (IEM). V teoretické části práce jsou rozebírány technologie přípravy nástřiků, teoretické základy impulzní excitační metody a modely kompozitních materiálů. Experimentální část práce je zaměřená na určování modulu pružnosti v tahu měděného nástřiku, vytvořeného pomocí technologie Cold Spray. Pomocí impulzní excitační metody bylo otestováno patnáct vzorků s nástřiky o tloušťkách přibližně 0,4 až 2 mm. Hodnoty modulu pružnosti v tahu vzorků, tj. systému substrát + povlak, změřené pomocí impulzní excitační metody, byly vyhodnoceny s využitím pěti kompozitních modelů s cílem určit modul pružnosti v tahu naneseného povlaku. Nejlepším z diskutovaných modelů se ukázal být kompozitní model založený na směšovacím pravidle.
This diploma thesis deals with the determination of the Young’s modulus of coatings using the impulse excitation technique (IET). The theoretical part of the thesis describes Cold and Thermal Spray technology, theoretical foundations of the impulse excitation technique and models of composite materials. The experimental part of the thesis deals with the determination of the tensile modulus of copper coating created by Cold Spray technology. The impulse excitation technique has been used to measure fifteen samples with coating thickness ranging approximately from 0,4 to 2 mm. Results from this measurement were evaluated using five composite models to establish the Young’s modulus of the applied coating. The best results were achieved by using the composite model based on rule of mixtures (ROM).
Description
Citation
VALÁŠEK, D. Stanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
1. vlastní prezentace diplomové práce 2. posudek vedoucího 3. posudek oponenta 4. odpovědi na dotazy oponenta 5. odpovědi na dotazy komise - odstupňovaná tloušťka nástřiku - jak byla realizována - vyhodnocování struktury substrátu a nástřiku - statistické zpracování výsledků experimentů - kvalita rozhraní nástřik-substrát - problematika anizotropie elastických vlastností nástřiku
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO