Simulace řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabĂ˝vá simulacĂ­ řízenĂ­ asynchronnĂ­ho motoru s ohledem na vysokou účinnost. Je zde popsána teorie asynchronnĂ­ho motoru, s kladenĂ˝m dĹŻrazem na jeho ztráty. Dále je zde popsáno skalárnĂ­ i vektorovĂ© řízenĂ­. VektorovĂ© řízenĂ­ je optimalizováno pro vyšší účinnost. NáslednÄ› je zde popsáno vytvoĹ™enĂ­ modelu v programu đť‘€đť´đť‘‡ đťżđť´đťµ ⒠𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑠pro porovnanĂ­ skalárnĂ­ho a vektorovĂ©ho řízenĂ­ s optimalizacĂ­.
The diploma thesis deals with the simulation of induction motor control with respect to high efficiency. The theory of an induction motor is described here, with emphasis on its losses. Scalar and vector control are also described here. Vector control is optimized for higher efficiency. Subsequently, the creation of a model in the program đť‘€đť´đť‘‡ đťżđť´đťµâ’𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑠is described here, for the comparison of scalar and vector control with optimization.
Description
Citation
HANZLÍČEK, M. Simulace řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představil svoji práci na téma Simulace řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost. Popsal obsahu práce. Na grafu vysvělil princip optimalizace účinnosti vektorového řízení asynchronního motoru. Objasnil výběr matematického modelu popisujícího danou problematiku. Dále ukázal blokové schéma motoru a vysvětlil princip jeho činnosti. Následně ukázal průběhy proudů v d a q osách. Ukázal celkový proud a ztráty motoru. Na závěr ukázal výsledky motoru po optimalizaci. Na otázky oponenta s obtížemi odpověděl. Nedokázal splnit požadavek komise na objasnění principu optimalizace motoru.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO